Số 11-Trương Văn Lực - P. HV
Tài khoản
Mật khẩu
 

CHÀO NĂM HỌC 2014-2015!

Xem chi tiết

Quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thời gian: 21-12-2011


Ngay từ đầu năm học Ban ĐDCMHS đã tổ chức các cuộc họp thống nhất xây dựng quy chế hoạt động của Ban ĐDCMHS, quy chế này đã được phụ huyng nhất trí cao.TRƯỜNG MẦM NON HÙNGVƯƠNG

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

 

Số: 01/QC-BĐD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

  
 

Hùng Vương, ngày 20 tháng 9 năm 2011 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Trường mầm non Hùng Vương - Năm học 2011 – 2012

                                                           

Căn cứ quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ giáo dục và đào tạo, về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban ĐDCMHS);

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Thường trực Ban ĐDCMHS trường mầm non Hùng Vương năm học 2011-2012, ngày 7 tháng 9 năm 2011.

Căn cứ nội dung cuộc họp toàn bộ Ban ĐDCMHS trường mầm non Hùng Vương ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Ban ĐDCMHS trường mầm non Hùng Vương, ban hành Quy chế hoạt động năm học 2011-2012 như sau:

 

I. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐDCMHS

1. Hoạt động của Ban ĐDCMHS lớp

a. Tổ chức Ban ĐDCMHS:

Đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp để cử ra Ban ĐDCMHS lớp. Số lượng Ban ĐDCMHS lớp là 3 thành viên, trong đó có một Trưởng ban, một phó ban và một ủy viên thư kí. nhiệm kì của Ban ĐDCMHS lớp bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo. Riêng Ban ĐDCMHS khối 5 tuổi hết nhiệm kì khi kết thúc năm học.

- Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp CMHS. Trong năm học Ban ĐDCMHS lớp tổ chức họp CMHS làm 3 kì:

+ Kì họp thứ nhất đầu năm học.

+ Kì họp thứ hai kết thúc học kì I.

+ Kì họp thứ ba sau khi hết học kì II.

Ngoài ra có thể họp họp đột xuất Ban ĐDCMHS lớp hoặc toàn thể Ban ĐDCMHS đầu năm học.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của  Ban ĐDCMHS lớp:

- Phối hợp với GV của lớp kết hợp chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình.

Cùng với nhà trường góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

- Động viên khen thưởng học sinh các ngày hội ngày lễ, các chuyên đề, hội thi.

- Thăm hỏi động viên học sinh khi ốm đau, hoạn nạn.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường làm tốt công tác tư tưởng, động viên phụ huynh học sinh tích cực giúp đỡ nhà trường, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường đối với phụ huynh học sinh. Vận động phụ huynh ở lớp thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Hoạt động của Ban ĐDCMHS trường

a. Tổ chức Ban ĐDCMHS trường:

- Ban ĐDCMHS trường được cử ra trong cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS  trường vào đầu năm học. Ban ĐDCMHS trường cử ra một trưởng ban, 2 phó ban và các uỷ viên thường trực. Mỗi uỷ viên Thường trực trong Ban ĐDCMHS trường được phân công phụ trách một nhiệm vụ cụ thể, Ban ĐDCMHS trường tổ chức họp thường kì 3 tháng 1 lần, ngoài ra có thể họp đột xuất nếu có nhu cầu cần thiết. Nhiệm kì của Ban ĐDCMHS trường là một năm, bắt đầu từ đầu năm học và kết thúc khi bắt đầu năm học tiếp theo.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ĐDCMHS trường:

- Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện Nghị Quyết cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS đầu năm đã đề ra. Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày hội ngày lẽ, giúp dỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật…, thực hiện: “Xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện.

- Hợp đồng giao cho thủ quỹ nhà trường để giữ và chi hộ quỹ Ban ĐDCMHS trường.

- Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp BDDCMHS. Trong năm học Ban ĐDCMHS lớp tổ chức họp CMHS làm 3 kì:

- Ban đại diện CMHS là cầu nối giữa PHHS với nhà trường, sâu sát với cha mẹ học sinh và các cháu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ huynh học sinh, phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bằng văn bản với BGH nhà trường.

- Ban ĐDCMHS họp thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, thống nhất thu chi các khoản lớn, các khoản vận động. Những nội dung này đều có sự tham gia và thống nhất giữa Ban đại diện cha mẹ hoc sinh, BGH, BCH công đoàn trường.

- Những thành viên của Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên quan tâm tình hình của lớp và có trách nhiệm lĩnh hội nghị quyết của BCH hội truyền đạt tới toàn thể PHHS trong lớp.

- Trưởng Ban đại diện cha me học sinh có quyền kí duyệt các chứng từ chi từ nguồn kinh phi do Ban đại diện CMHS vận động được.

3. Phân công nhiệm vụ Ban Đ DCMHS trường

               Cuộc họp toàn thể Ban ĐDCMHS đầu năm đã cử được ông bà sau đây vào Ban Đ DCMHS trường. Cuộc họp ngày 15/9/2011 đã phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban ĐDCMHS trường như sau:

1

Bà Lê Thị Oanh:

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp B1

- TBĐDCMHS

2

Bà Nguyễn Thị Thắm:

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp A1

- Phó BĐDCMHS

3

Bà Nguyễn Thu Phương:

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp C3

- Phó BĐDCMHS

4

Bà Phạm Thị Quyên

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp A1

- Uỷ viên

5

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp C3

- Uỷ viên

6

Bà Trương Thị Hằng

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp A1

- Uỷ viên

7

Bà Trương Thị Tuyết

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp C3

- Uỷ viên

8

Ông Hà Duy Tuân

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp A1

- Uỷ viên

9

Bà Bạch Thu Huyền

Trưởng Ban ĐDCMHS lớp C3

- Uỷ viên

II. QUY CHẾ THU CHI TRONG NĂM HỌC 2011 – 2012

1. Thu kinh phí:

- Kinh phí hoạt động của BĐDCMHS trường dùng để chi cho các hoạt động chung của toàn trường theo Nghị Quyết cuộc họp đầu năm và các nguồn tài trợ hợp

pháp khác nếu có. Lập sổ theo dõi thu chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kì họp của Ban ĐDCMHS trường và các cuộc họp của Ban ĐDCMHS lớp.

 - Vấn đề thu chi của Ban đại diện CMHS do Ban đại diện CMHS chịu trách nhiệm quyết định. 

- Quỹ ban ĐDCMHS : 400.000đ/cháu/năm (Trích về 250.000đ hoạt động tại trường, còn 150.000đ hoạt động tại lớp).

2. Chi quỹ Ban ĐDCMHS:

- Chi hành chính phí của hội.

- Chi ngày hội ngày lễ: “Ngày hội đến trường của bé”, “Tết Trung thu”, “Tết Nguyên Đán”, “Ngày 20/11”, “Liên hoan bé khỏe bé ngoan”, “Tết thiếu nhi 1/6”, “Quà cho các cháu 5 tuổi ra trường” (Trưởng ban đại diện quyết định mức chi).

- Chi hoạt động văn nghệ thể thao

+ Văn nghệ đón chuẩn.

+ Đồng diễn thể dục 22/12.

- Khen thưởng các cháu cuối năm học (Trưởng ban đại diện quyết định mức thưởng).

- Chi hoạt động thăm quan dã ngoại, tổ chức hội chợ xuân.

- Thăm hỏi CBGVNV nhà trường ốm đau, tai nạn: 50.000đ.

- Thăm học sinh ốm đau: 50.000đ.

- Chi hỗ trợ cho học sinh hộ nghèo, tàn tật hỗ trợ 2 đợt: Tết nguyên đán, Tết thiếu nhi 1/6: 100.000đ/cháu

- Số tiền vận động được sẽ được gửi thủ quỹ của trường, khi chi khoản gì lớn thì Hiệu trưởng nhà trường cùng bàn bạc với trưởng ban đại diện CMHS thống nhất chi đúng, tránh lãng phí: Hiệu trưởng ký xác nhận chi, trưởng ban đại diện hội ký duyệt chi.

- Những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Ban đại diện CMHS cùng bàn với BGH, BCH công đoàn để giải quyết.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Quy chế này được áp dụng cho năm học 2011-2012, tuỳ theo hoàn cảnh điều kiện cụ thể, có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, nhưng không được trái với Điều lệ Ban ĐDCMHS trường mầm non Hùng Vương được kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDDT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Những đóng góp cho Quy chế sẽ được Ban ĐDMHS trường mầm non Hùng Vương ghi nhận và chọn lọc bổ sung để Quy chế được hoàn thiện hơn.

3. Chỉ có Ban đại diện CMHS trường mầm non Hùng Vương năm học 2011-2012 mới được thay đổi Quy chế này.

Quy chế này làm thành 03 bản: Nhà trường và trưởng ban đại diện hội
CMHS mỗi bên giữ -1 bản để thực hiện, 01 bản CTCĐ giữ để giám sát.

 

T/M BGH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đoàn Thị Thúy Mai

TM CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Thị Lan

ĐẠI DIỆN CMHS

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Lê Thị Oanh

 

 

Xem thêm về dịch vụ thiết kế web hải phòng của công ty làm website navisystem