Số 2 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tài khoản
Mật khẩu
 

VUI HÈ TÌNH NGUYỆN - TIẾP LỬA ĐIỆN BIÊN

Xem chi tiết

CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Thời gian: 16-02-2012


Ngày 13/02/2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hồng Bàng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 - 2012. Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo; đại biểu lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận và Ban Tuyên giáo Quận uỷ. Đồng chí Vũ Văn Trà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho các trường THCS Quán Toan, THCS Nguyễn Trãi, THCS Hồng Bàng là các đơn vị đã hoàn thành tự đánh giá và đủ điều kiện đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3 (cấp độ cao nhất).


Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục là quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài để đánh giá cơ sở giáo dục các nhà trường, xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là một giải pháp quản lý chất lượng thông qua việc đánh giá hiện trạng của cơ sở giáo dục, xác định điểm mạnh, yếu so với tiêu chuẩn đề ra. Kết quả kiểm định là bản ghi nhớ chất lượng đối với nhà trường, từ đó cơ sở giáo dục có thể tự định ra kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để tiếp tục phát triển; thông báo công khai với cơ quan quản lý nhà nước về thực trạng chất lượng giáo dục; báo cáo cấp có thẩm quyền đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Từ nhận thức đó, Phòng GD&ĐT đã tích cực chỉ đạo sát sao các nhà trường triển khai nhiệm vụ công tác kiểm định chất lượng gắn với công tác thanh, kiểm tra trong giáo dục. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường, đặc biệt là các đồng chí hiệu trưởng đã có sự quyết tâm cao độ, khẩn trương xây dựng kế hoạch tự đánh giá để được Sở GD&ĐT đánh giá ngoài ngay trong năm học 2011 - 2012. Phòng GD&ĐT đã tích cực rà soát, nắm bắt từng cơ sở giáo dục về điều kiện kiểm định chất lượng, tham mưu tích cực cho Quận uỷ, UBND quận để nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ hiệu quả; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể chỉ đạo quyết liệt, động viên kịp thời các nhà trường quyết tâm vượt mọi khó khăn hoàn thành kiểm định chất lượng đúng kế hoạch; hướng dẫn các nhà trường về thủ tục công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế, hỗ trợ các nhà trường công tác quản lý hành chính đảm bảo hệ thống hồ sơ theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục toàn diện để không ngừng nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục về điều kiện kiểm định chất lượng; quyết tâm đưa công tác kiểm định chất lượng vào chương trình, mục tiêu hoạt động của nhà trường, của từng thành viên trong nhà trường; tổ chức tự đánh giá thật tốt, khách quan, minh bạch, trung thực trên cơ sở đó phấn đấu đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để có chính sách cải tiến nâng cao chất lượng một cách thiết thực, khả thi; không chờ đầy đủ các điều kiện tiêu chí, tiêu chuẩn mới tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng.

Tới nay quận Hồng Bàng có 4 trường đăng kí kiểm định chất lượng và đã được Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ cao nhất.

Qua việc tự đánh giá của các nhà trường và kết quả đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT đã phản ánh trung thực chất lượng của các cơ sở giáo dục quận Hồng Bàng; khẳng định truyền thống dạy và học của thầy và trò, việc tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường, nề nếp của học sinh,... là khá tốt. Đây là kết quả quá trình phấn đấu dạy và học của các trường học và của toàn ngành giáo dục quận Hồng Bàng nhằm hướng đến một nền giáo dục phát triển bền vững.

Các nhà trường đã làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân, tới CMHS trong toàn trường về công tác KĐCL để nhận được sự đồng tình, hỗ trợ của Ban ĐDCMHS cả về tinh thần và vật chất; làm tốt công tác tư tưởng với CB, GV, NV để anh chị em có sự nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, hoàn thành công tác được phân công.

Để đạt được các thành tích trên, các cơ sở giáo dục quận Hồng Bàng đã nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, UBND quận và các phường; đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát, sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Khảo thí-KĐCL Sở GD&ĐT Hải Phòng trong việc tập huấn, bồi dưỡng về kỹ thuật KĐCL cho cán bộ, GV, NV các nhà trường, tạo điều kiện để khảo sát, tư vấn và tổ chức đánh giá ngoài cho các cơ sở đúng kế hoạch.

Phát huy những kết quả đạt được, học kì II năm học 2011-2012, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo 2 trường tiểu học Trần Văn Ơn, THCS Trần văn Ơn  triển khai công tác tự đánh giá và đăng kí kiểm định chất lượng với Sở Giáo dục và Đào tạo để được công nhận chất lượng giáo dục vào tháng 3, 4/2012. Các trường MN sẽ bắt đầu triển khai thực hiện (theo Thông tư số 45/2011 của Bộ GD&ĐT); trường MN 5 và trường MN 1 đăng kí KĐCL vào tháng  7/2012. Đối với các trường còn lại tiếp tục công tác tự đánh giá nhà trường thường xuyên trong năm học, quan tâm cập nhật hoàn thiện hồ sơ minh chứng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác pháp chế trong quản lý điều hành làm cơ sở thuận lợi cho việc đăng ký KĐCL và đánh giá ngoài. Phấn đấu trong chu kỳ 2011 - 2015 các cơ sở giáo dục công lập đều hoàn thành KĐCL ở các cấp độ, trong đó 50% trở lên số trường đạt cấp độ 3; đến hết năm học 2011-2012, Phòng GD&ĐT Hồng Bàng sẽ có 5/8 trường THCS được kiểm định chất lượng (chiếm tỷ lệ 62,5% tổng số trường THCS) và 1 trường tiểu học đăng ký kiểm định chất lượng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Quận uỷ đề ra và tiến tới phấn đấu 100% các trường đăng kí kiểm định chất lượng.

Xem thêm về dịch vụ thiết kế web hải phòng của công ty làm website navisystem